Testen van paalfunderingen

We hebben jarenlange ervaring met paaltesten en stellen de volgende testen voor:

Paalproefbelasten

Een proefbelastingtest verifieert het draagvermogen van een paal in termen van last-zakking. We zijn gespecialiseerd in dynamische proefbelasten, de enige proefbelastingtest die we op dit moment voorstellen:

Dynamische proefbelasting

Een belastingstest met hoge druk waarbij gebruik wordt gemaakt van een valgewicht en golfmechanica theorie. Het resultaat is een last-zakkingsdiagram per geteste paal.
Lees meer ≫

Paalintegriteitstesten

Het doel van een paalintegriteitstest is de structurele integriteit van een betonnen paal verifiëren. We stellen twee soorten integriteitsproeven voor:

Akoestisch doormeten

De meting wordt uitgevoerd door met een hamer op de paalkop te slaan en de respons op de paalkop te meten met een versnellingsopnemer. Het doel van de test is potentiële anomalieën langs de paal op te sporen.
Lees meer ≫

Cross-hole sonic logging

Een ontvangersonde en een zendersonde worden neergelaten in meetbuizen die in de paal ingestorte zijn , zodat de betonkwaliteit tussen de buizen kan worden gemeten.
Lees meer ≫