Cross-hole sonic logging

Cross-hole sonic logging wordt uitgevoerd op diepe funderingen (zoals boorpalen of barrettes) of op diepwanden. Om de test te kunnen uitvoeren, moeten er enkele stalen buizen aan de wapening van het betonnen testobject gemonteerd zijn.

De proef heeft tot doel de kwaliteit van het beton tussen elk buizenpaar te beoordelen.

Hieronder staan typische reserveringsbuizen bovenaanzichten voor verschillende testobjecten:

Test in een paal; hier zijn twee voorbeelden: een paal met 3 buizen (3 profielen) en de andere met 5 buizen (10 profielen).

Test in een diepwand of in een barrette; hier is een voorbeeld met 10 buizen (17 profielen).

De cross-hole sonic logging methode kan uitgevoerd worden na een minimale betonverhardingstijd van 7 dagen.

Eerst worden twee ultrasone sondes, een zender en een ontvanger, neergelaten op de bodem van twee naast elkaar liggende buizen, die vol met schoon water gevuld zijn. De zendersonde kan een ultrasone puls uitzenden, terwijl de ontvangersonde de compressiegolf kan ontvangen dat het gevolg is van de puls.

Beide sondes worden samen omhoog getrokken, zodat zij zich op hetzelfde horizontale vlak bevinden, terwijl de compressiegolf regelmatig gemeten word. De opeenvolging van alle gemeten signalen levert een profiel versus diepte tussen twee buizen op, zoals hierna afgebeeld.

De meting wordt voor elk buispaar herhaald.

De belangrijkste voordelen van cross-hole sonic logging zijn:

 • De interpretatie is betrekkelijk eenvoudig

 • Cross-hole sonic logging is niet beperkt door de L/D-verhouding

  L and D zijn respectievelijk de lengte en de kleinste transversale dimensie van de testobject.

 • Cross-hole sonic logging is alleen beperkt door de lengte van de sondes bevestigde kabels

 • Cross-hole sonic logging is zeer geschikt om de betonkwaliteit in de wapeningskorf te controleren, per diepte en per kwadrant

 • Het plaatsen van reserveringsbuizen zet de ondernemer aan tot beter gietwerk

  Reserveringsbuizen impliceren een mogelijkheid tot testen – zelfs als de testobjecten uiteindelijk niet worden getest.

De belangrijkste beperkingen van cross-hole sonic logging zijn:

 • De proef beoordeelt de betonkwaliteit alleen tussen de buizen

  Daardoor kunnen betonkwaliteitsproblemen buiten de weg tussen buizen niet worden opgespoord.

 • Het is onwaarschijnlijk dat kleine horizontale scheuren worden ontdekt

 • Indien een wapeningsstaaf de weg tussen twee buizen blokkeert, kan uit de proef zeer weinig informatie worden afgeleid

 • Een klein defect vlak bij de buis kan groot lijken

 • Buizen moeten vóór het gieten worden aangebracht en na het testen worden volgestort

 • Debonding en bleeding zijn gemakkelijk te interpreteren als problemen

 • Ten minste 7 dagen zijn nodig om het beton te laten uitharden

 • De test kan geen informatie geven over het contact tussen het testobject onderkant en de onderliggende grondlaag

  Alleen als de buizen tot onder de onderkant zijn verlengd, kan de test informatie geven over het contact.

Voor eventuele vragen, opmerkingen, of een offerte, neem gerust contact met ons op.

We voeren cross-hole sonic logging uit volgens de Franse NF P 94-160-1 norm en de Amerikaanse D6760-16 norm. We zijn gevestigd in Brussel en opereren in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Cross-hole sonic logging wordt ook wel sonic core test, CSL test, of sonische transparentietest genoemd.

Veelgestelde Vragen

 • Hoeveel reserveringsbuizen zijn er nodig voor een paal?

  Volgens de Franse norm NF P 94-160-1 is het benodigde aantal buizen afhankelijk van de paaldiameter (D):

  2 buizen voor D ≤ 0.6 m

  3 buizen voor 0.6 < D ≤ 1.2 m

  Minstens 4 buizen voor D ≥ 1.2 m